El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Fundació Rafael Campalans


La Fundació Rafael Campalans és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix el 1979 que, a través de la recerca i l'anàlisi, té com a objectiu principal la difusió del pensament socialista democràtic.

Laboratori d'idees del PSC, la nostra Fundació desenvolupa la seva feina al voltant de cinc grans eixos: impulsar la reflexió entorn al federalisme; seguir l'evolució del debat sobre la socialdemocràcia; elaborar estudis sobre polítiques de benestar; oferir idees per tal d'avançar en la construcció europea; i avaluar i elaborar propostes d'implementació de polítiques d'immigració.

La Fundació difon la seva recerca a través de l'edició de diverses publicacions periòdiques, d'entre les quals destaquen la nova col·lecció frc Llibres, la Revista FRC de Debat Polític i els Papers de la Fundació. A més, des de la Fundació s'impulsa l'organització de conferències i seminaris, i la coordinació de grups de treball, dels quals sorgeixen treballs monogràfics que s'editen dins la nostra col·lecció Debats.

Estatuts de la Fundació

 

 

Òrgans de Govern


La Fundació Rafael Campalans es regeix per un Patronat i una Comissió Executiva.

El Patronat és qui fixa les línies generals de l'activitat de la Fundació i és integrat per un màxim de 50 persones, elegides per la Comissió Executiva del PSC. La Comissió Executiva de la Fundació és qui té cura d'aplicar els acords fixats pel Patronat i està integrada pel president, el director, el secretari, el tresorer i membres del Patronat.

 

 

Comissió Executiva

 

President:
José Montilla Aguilera

 

Secretària:
Laia Bonet Rull

 

Tresorera:
Núria Pey

 

Vocals:
Oriol Bartomeus
Jordi Font
Carles Martí
Imma Puig-Simon

 

Director:
Pau Solanilla
[email protected]

 

 

Patronat

 

Albert Aixalà Blanch / Oriol Bartomeus Bayés / Meritxell Batet Lamaña / Jaume Bellmunt Padró / Laia Bonet Rull / Josep Maria Carbonell Abelló / Gabriel Colomé Garcia / Francesc Esteva Massaguer / Marta Farrés Falgueras / Pilar Figueras Bellot / Jordi Font Cardona / Rocío García Pérez / Cristina González / Sònia Guerra / Salvador Illa Roca / Javier López Fernández / Joaquim Llach Mascaró / Joan Marcet Morera / Carles Martí Jufresa / Rocío Martínez-Sampere Rodrigo / Jordi Menéndez / José Montilla Aguilera / Immaculada Moraleda Pérez / Raúl Moreno / Lluïsa Moret / Esther Niubó / Josep M. Obiols Germà / Núria Pey de la Iglesia / Carles Prieto Gómez / Imma Puig-Simon / Antonio Ruiz Serrano / Josep M. Sala Griso / Lídia Santos Arnau / Isaias Taboas Suárez / Ana Maria Tenza Graells / Francesc Trillas Jané

 

 

 

Informació econòmica

La Fundació Rafael Campalans us ofereix en aquest apartat tota la informació econòmica que anualment presentem al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes.

 

Comptes anuals simplificats de l'exercici 2021

Actiu i passiu 2021

Perdues i guanys 2021

Informe d'auditoria dels comptes 2021

Presentació dels comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya 2021

Presentació dels comptes al Tribunal de Cuentas 2021

 

Memòria

Memòria 2023

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2022

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2021

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2020

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2019

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2018

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2017

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2016

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2015

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2014

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2013

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2012

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2011

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2010

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2009

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2008

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2007

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2006

Fundació Rafael Campalans

Memòria 2005

Fundació Rafael Campalans


 

 

 

Equip de treball

 

Director:
Pau Solanilla
[email protected]


Relacions institucionals:
Pau Solanilla [email protected]


Coordinació, relacions internacionals i comunicació:
Jordi Santandreu [email protected]


 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS