El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

21/02/2006

Més enllà de la Nació: la nació catalana i la idea d’Espanya com a "Nació de nacions"

L’autor obre la porta a un futur reconeixement nacional de Catalunya en el marc de la Constitució i l’Estatut sempre que reconegui el caràcter nacional d’Espanya, fet que no succeïa en la proposta de reforma aprovada el 30 de setembre. Però per tal de fer compatibles la nació catalana i la nació espanyola, caldrà utilitzar un concepte de ’nació’ no exclusivista, aplicable tant a Catalunya com a Espanya, i que reconegui una nació catalana inclosa en el marc de la ’nació de nacions’ espanyola.

La Proposta de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 30 de setembre va generar un debat sobre la utilització de la paraula “nació” referida a Catalunya i va reobrir polèmiques sobre el significat del terme “nacionalitats” de l’article 2 de la Constitució espanyola de 1978, en especial sobre si és un sinònim de nació.

Mesos més tard, el gener de 2006, el text acordat pel PSOE i alguns partits catalans (PSC, CiU i ICV-EA) defineix a Catalunya com a nacionalitat a l’articulat i en preàmbul fa referència al fet que el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de catalans, ha definit de forma àmpliament majoritària a Catalunya com a nació. I afegeix que la Constitució espanyola en el seu article segon reconeix la realitat nacional de Catalunya.

En aquest paper, el segon d’una nova col·lecció electrònica que ha engegat la Fundació, Fernando Domínguez analitza l ’ús del concepte “nació” tant en el text de reforma de l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre com en el text pactat entre el govern socialista i alguns partits catalans el gener de 2006, i el compara amb l’ús que en fa l’article 2 de la Constitució Espanyola.

L’autor obre la porta a un futur reconeixement nacional de Catalunya en el marc de la Constitució i l’Estatut sempre que reconegui el caràcter nacional d’Espanya, fet que no succeïa en la proposta de reforma aprovada el 30 de setembre. Però per tal de fer compatibles la nació catalana i la nació espanyola, caldrà utilitzar un concepte de ’nació’ no exclusivista, aplicable tant a Catalunya com a Espanya, i que reconegui una nació catalana inclosa en el marc de la ’nació de nacions’ espanyola.

Cliqueu aquí per accedir a la publicació

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS