El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

26/03/2006

Contextualització del debat sobre el dret a escollir en l’Estat del Benestar

S’ha iniciat a Catalunya un debat teòric sobre la conveniència d’ampliar la capacitat d’escollir dels ciutadans. Des del centre-dreta catalanista s’ha posat damunt de la taula un programa polític que posa l’èmfasi en la llibertat individual i la reforma de l’Estat delBenestar. Més concretament, s’ha argumentat que seria desitjable augmentar la capacitatd’elecció dels ciutadans per tal de millorar la qualitat dels serveis públics.

Per altra part, la disputa ideològica sobre si la titularitat ha de ser pública o privada perd importància i en canvi guanyen rellevància aspectes tècnics sobre quina és la manera més equitativa i més eficient a l’hora de prestar els serveis.

Document de suport a la conferència

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS