El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

10/12/2012

El problema de l’atur juvenil entra en l’agenda europea

La setmana passada, la Comissió Europea, per boca del seu comissari d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió, el socialista hongarès, László Andor, va proposar un seguit de mesures per promoure la ocupació juvenil, oferint als Estats Membres eines per afrontar els alts nivells d'atur i d'exclusió social existents.

De fet, en aquests moments, gairebé cinc milions i mig de joves en condicions de treballar (més d'un de cada cinc) no troben feina, i set milions i mig de joves d'entre 15 i 24 anys ni tenen feina ni estudien ni segueixen cap formació (els anomenats "ni-ni") a la Unió Europea. La taxa d'atur juvenil supera el 25% a tretze Estats membres: a Grècia i Espanya se situa per sobre del 55%, i a Itàlia, Portugal, Irlanda, Bulgària, Xipre, Letònia, Hongria i Eslovàquia s'acosta o depassa el 30%. Més del 30% dels desocupats de menys de 25 anys fa més de dotze mesos que no tenen feina. I, els últims quatre anys, les taxes globals d'ocupació juvenil a la UE han baixat gairebé cinc punts percentuals, tres vegades més que les dels adults, un fet que no només genera efectes immediats, sinó que afecta tota una generació amb el consegüent perjudici, present i futur, per a l'ocupació i la productivitat, però especialment per la cohesió social.

Segons les estimacions de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball, Eurofund, el cost econòmic de no integrar els joves al mercat laboral supera els 150.000 milions d'euros l'any, és a dir, l'1,2% del PIB de la UE. I alguns països, com ara Bulgària, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Polònia i Xipre, estan pagant el 2% o més del seu PIB.

Precisament per afrontar aquest fenomen, la Comissió recull en el seu paquet les demandes del Parlament Europeu i del Consell, que ha insistit en aquest qüestió gràcies a la intensa campanya realitzada des de fa mesos pel Partit Socialista Europeu (PES) -i recolzada per la JSC i el PSC, "Your future is my future - a European Youth Guarantee now". Concretament, la Comissió recomana als Estats Membres introduir la Garantia Juvenil, a fi d'assegurar que tots els joves de fins a 25 anys rebin una bona oferta de treball, educació contínua, un aprenentatge o unes pràctiques en un termini de quatre mesos després d'acabar els estudis o quedar desocupats.

Aquesta Recomanació insta els Estats Membres a utilitzar plenament del Fons Social Europeu i els altres Fons Estructurals, alhora que es compromet a promoure l'intercanvi de bones pràctiques, a supervisar l'aplicació dels sistemes de Garantia Juvenil en l'exercici del Semestre Europeu i a dur a terme activitats de conscienciació.

No obstant, serà fonamental que el Consell garanteixi el finançament comunitari necessari per fer possible aquest programa i que, des de les institucions comunitàries, es vetlli per tal que no es converteixi en una font de treball barat i precari per als menors de 25 anys.  

Per a més informació, podeu consultar:

- La proposta detallada de la Comissió Europea

- Les recomanacions específiques per país de la Comissió Europea als Estats Membres per millorar la situació dels joves, de juliol de 2012, on podreu llegir també la d'Espanya

- La Iniciativa d'Oportunitats per a la Joventut que es va posar en marxa el desembre de 2011     

- La contribució d'Eurofund sobre com desenvolupar polítiques d'ocupació juvenil en una era de restricció financera, d'octubre de 2012

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS