El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

01/07/2006

’Laïcitat i Estat’, de Manuel Valls

Des d’Evry, ciutat entesa com a laboratori social de la convulsa realitat francesa, el seu alcalde i diputat a l’Assemblea Nacional passa revista, en aquest articel, al cúmul de contradiccions que han situat la França republicana en un crític cul de sac social, polític i econòmic, amb els suburbis i barris populars com a màxim exponent de la fractura social que pateix el país.

A criteri de l’autor, dues postures extremes contaminen el debat sobre la identitat en un país amb una forta tassa d’immigració. D’una banda, els defensors d’una identitat francesa exaltada. De l’altra, aquells que, en nom del relativisme i d’una tolerància sense fi, consideren que la integració en la societat, la creació de referències compartides, són un error i que els estrangers han de seguir sent estrangers.

Per superar la crisi, l’autor creu que tant l’esquerra com la dreta han d’aprendre a dir la veritat i a afrontar de cara els grans problemes del país -l’atur i l’exclusió-, alhora que patrocina una refundació del principi de laïcitat, que tingui en compte la nova situació religiosa a França, així com un nou pacte nacional d’integració a partir d’una nova solidaritat.

Cliqueu aquí per accedir a l’article

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS