El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

10/06/2009

Antoni Castells: “La globalització dels mercats exigeix la globalització de l’acció política”

“Moltes de les velles veritats han saltat pels aires amb la crisi actual”, va afirmar el conseller Antoni Castells a l’inici de la seva intervenció a la conferència “Reflexions sobre les teories i les pràctiques de la política econòmica des de la socialdemocràcia”, organitzada per la Fundació Rafael Campalans i la Sectorial d’Universitats i Recerca del PSC. Castells, encarregat d’inaugurar l’acte, va assegurar que “davant aquesta crisi cal establir noves coordenades que presideixin la vida política”.

D’una banda, el conseller d’Economia i Finances va apuntar que “cal una recuperació de l’Estat, un paper fort el sector públic; una ètica compartida entre Estat i mercat”. D’altra banda, segons Castells, “per a que l’acció de l’Estat sigui efectiva cal que s’extrapoli a nivell europeu”. Així, “tot i que els resultats de les eleccions europees han posat de relleu la dificultat per canviar el que està en joc, és necessari que la socialdemocràcia ofereixi un bon projecte de futur”, i ser conscients que “la globalització dels mercats exigeix la globalització de l’acció política”.

La taula d’intervencions va obrir-la Valeriano Gómez, de l’Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que va ressaltar que “fina ara l’Estat no ha complert bé amb el seu paper, i a partir d’ara, amb aquesta crisi, ha quedat clar que no pot quedar-se’n al marge”. Joan Cals, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, va posar de relleu que aquesta crisi financera i econòmica actuals té punts coincidents entre els economistes, “partidaris de la recepta keynesiana i d’una acció compensatòria del sector públic ràpida”. Per a Cals, “aquesta crisi ha agafat la política en hores baixes”, i “cal una reconstrucció de la confiança, tenint en compte que som davant un canvi de civilització, que exigeix reformes econòmiques, financeres, socials, energètiques i mediambientals”.

El catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona Antón Costas va remarcar que “som davant una estranya oportunitat històrica per avançar cap a una societat més progressista, més igualitària, amb un enfortiment de les llibertats civils”, però hem de ser capaços de “no quedar-nos en les receptes keynesianes del curt termini, i trobar respostes més a llarg termini”. Costas va apuntar fortes similituds entre el que ha passat en el món occidental els darrers 25 anys amb “l’edat dorada” de 1875-1914 en què “hi va haver un augment de la productivitat, de la riquesa, però també un fort augment de les desigualtats”.

Martí Parellada, va coincidir amb la resta de ponents a citar Keynes com a sortida immediata a la situació de crisi actual, i va posar l’èmfasi en la necessitat de “centrar els esforços en una major governança europea i una major governança mundial”. Per a Parellada, “difícilment l’economia catalana i espanyola tiraran endavant sense tenir en compte la globalitat”. El problema actualment rau en “la incapacitat d’Europa d’afrontar correctament els problemes, sobretot per una manca de lideratges” i, “donat que la crisi actual expressa la crisi del capitalisme anglosaxó, cal posar en qüestió la idea totalment errònia que els mercats ajustaran per si sols els desajustos”.

Albert Aixalà, director de la Fundació Rafael Campalans i Francisco Garcia, delegat de la Sectorial d’Universitats i Recerca del PSC, van cloure l’acte posant l’èmfasi en la voluntat d’impulsar noves activitats conjuntes per generar espais de debat i reflexió política.

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS