El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

01/07/2006

’Democràcia representativa i pluralitat cultural’, de Ferran Sáez

Les expressions “democràcia representativa” i “pluralitat cultural”, o el terme “tolerància”, que sovint utilitzem com una simple crossa retòrica, contenen adherències històriques complexes que cal aïllar amb cura del concepte original. En cas contrari, la possibilitat d’arribar a paradoxes insalvables és gran, com podrà comprovar el lector d’aquest treball.

No hi ha cap societat democràtica al món que equipari automàticament la noció de població real amb la de ciutadania, ens recorda l’autor. A més, la població real de la majoria de països democràtics occidentals està fortament condicionada avui pel fenomen de la immigració, mentre que la ciutadania és encara una idea vinculada a l’estructura políticoadministrativa de l’Estat- nació. Aquesta asimetria pot arribar a generar tensions importants, difícilment superables si la societat d’acollida no introdueix canvis profunds en la legislació alhora que en la seva pròpia mentalitat. Sembla evident, però, que no tothom està disposat a dur-los a terme, fins i tot en un context d’una població anormalment envellida que no té cap altre remei que acceptar el fenomen.


Cliqueu aquí per accedir a l’article

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS