El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

11/11/2012

Navegant en aigües turbulentes

El 7 de novembre, la Comissió Europea va publicar les seves previsions econòmiques de tardor per la Zona Euro i la Unió Europea (UE) en el seu conjunt, que inclouen previsions sobre el PIB, la inflació, la ocupació i les finances públiques del període 2012-2014.

En l'informe, titulat "Navegant en aigües turbulentes", la Comissió Europea detalla com les conseqüències de la crisi financera continuen pesant sobre el comportament del creixement i l'ocupació a Europa (s'apunta que el PIB es contraurà de mitjana un 0.3% a la UE i un 0.4% a la Zona Euro al 2012), tot i que es preveu un retorn gradual al creixement econòmic des de principis del 2013. En concret, l'any que ve, el PIB creixeria un 0.4% a la UE i un 0.1% a la Zona Euro i es produiria una recuperació progressiva de la competitivitat perduda en alguns països, si bé es mantindrien importants divergències entre Estats Membres.

D'aquesta manera, això, juntament amb les reformes estructurals en marxa a nivell comunitari per crear els condicions per un creixement sostenible i reduir els nivells d'atur, faria possible una expansió econòmica més forta al 2014, amb un PIB que s'espera que creixi en un 1.6% a la UE i en un 1.4% a l'Eurozona.

Pel que fa a l'atur, i donada la dèbil activitat econòmica, enguany creixeria un 10.5% a la UE i un 11.3% a l'Eurozona, i possiblement pujaria una mica més l'any que ve abans de caure lleugerament al 2014.  

Per la seva banda, Espanya seguiria un comportament diferenciat de la mitjana europea, i es mantindria en el forat negre de la recessió l'any que ve, mentre que la recuperació només arribaria gradualment al llarg del 2014.

Així, tal i com detalla l'informe, al nostre país s'espera un creixement negatiu durant el 2013 en un context de creixement de l'atur -que arribaria a una taxa rècord del 26.6%-, d'elevat endeutament familiar,  debilitament de la demanda exterior, retallades pressupostàries i el manteniment de les restriccions del crèdit, que seguirian contraient el consum privat i frenant l'economia espanyola durant l'any que ve.

Segons el comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Olli Rehn, l'e­conomia espanyola patiria enguany i el 2013 una contracció de l'1,4% del PIB (molt superior, per tant, a la mitjana europea), i únicament assoliria un creixement del 0,8% el 2014. Per tant, l'economia espanyola cauria el 2013 el triple del que havia anunciat inicialment el Govern (-0,5%).

Precisament a causa d'això, de l'impacte del sanejament de les entitats financeres (un punt percentual) i del deteriorament de la situació econòmica, Espanya incompliria els objectius de reducció del dèficit públic d'aquest any, el vinent i el 2014. En concret, la Comissió calcula que el dèficit públic espanyol acabarà aquest any al voltant del 8% del PIB i, al 2013, entorn un 6%, i no en el 6,3% i el 4,5% previstos pel govern, respectivament.

En termes d'ocupació, la Comissió Europea estima que durant el 2014 l'ocupació tornaria a créixer a Espanya de forma modesta (0,2%) i que la taxa d'atur baixaria lleugerament fins al 26,1%.  

Igualment, segons les previsions de la Comissió, els preus dels habitatges continuarien caient a causa de l'enorme quantitat de pisos sense vendre i, tot i que les exportacions seguirien creixent de forma robusta (el 4,2% l'any 2013), no podrien compensar l'impacte negatiu de la caiguda del consum (2,1%).

Finalment, la Comissió Europea, tot i que va evitar precisar si estava disposada a donar més temps al govern espanyol per corregir el dèficit davant la gravetat de la recessió, va destacar que si aquest govern no prorrogava de cara al 2014 les pujades temporals d'impostos introduïdes el 2012, el dèficit públic tornaria a pujar el 2014, la qual cosa elevaria el deute fins al 97,1% aquell any.  

Podeu consultar l'informe i les pàgines 67-69 relatives a Espanya aquí.   

Podeu consultar la imatge d'El Periódico sobre les previsions econòmiques de la tardor publicat el di 8 de novembre aquí.  

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS