El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

18/12/2010

Consol Prados: “Una convivència cohesionada només pot ser possible si som un sol poble”

La Fundació Rafael Campalans va organitzar dissabte, 18 de desembre, una nova sessió del Fem Dissabte, del grup de treball de Fundació "Dones i Política", coordinat per la Mª Dolors Renau. Sota el títol "D'immigrades a ciutadanes", l'objectiu de la trobada va ser posar de relleu una qüestió clau per garantir la cohesió social: la integració de les persones immigrades com a ciutadans de ple dret, canviant la mirada vers elles i entenent que més enllà dels reptes de tipus social amb els que ens trobem hi ha una qüestió molt més profunda en el debat que rau en l'acceptació de l'alteritat.

Maria Dolors Renau, coordinadora del grup de treball, va inaugurar la jornada tot i insistint en la necessitat de visibilitzar el col·lectiu immigrant i canviar la visió que s'està projectant sobre ell, "un canvi de visió que ha de venir de l'esquerra d'una forma clara, contundent i, sobretot, entenedora".

Consol Prados, diputada al Parlament de Catalunya pel Grup Parlamentari Socialistes-CpC, i portaveu de Benestar Social i Immigració durant l'anterior legislatura, va explicar el model d'integració que s'ha promogut a Catalunya des de la Generalitat aquests últims anys, basat en la construcció d'una única societat que accepta la diferència i la posa en valor, evitant en tot moment segregar col·lectius per motius de raça o religió i entenent que "una convivència cohesionada només pot ser possible si som un sol poble".

Per intentar assolir aquest objectiu, el Parlament de Catalunya ha aprovat en els últims anys el Pacte Nacional per la Immigració i la Llei d'acollida, dos instruments que han rebut el suport de totes les forces amb representació parlamentària, excepte del Partit Popular, i que partint de la inevitable necessitat d'augmentar l'autonomia de les persones i alhora promoure i facilitar la igualtat d'oportunitats, respon a tres objectius bàsics:

a)      La gestió dels fluxos migratoris.

b)      L' adaptació dels serveis públics a la població actual de Catalunya.

c)      La construcció d'una cultura publica comuna.

Finalment, Carme Vinyoles, periodista del diari El Punt/AVUI especialitzada en qüestions de gènere, va posar l'accent en el que anomenem "segones generacions", adjectiu que fem servir per denominar els fills/es d'immigrants, i que de fet ja en sí mateix interfereix en la visió que tenim sobre aquests col·lectiu de joves doncs en molts casos ja són catalans de ple dret.

Segons Vinyoles, un dels punts clau sobre els que cal treballar és el conflicte amb el que es topen aquests joves, sobretot les noies, a l'hora d'integrar-se en la nostra societat, sense que això suposi un trencament amb la seva estructura familiar, ja que molt sovint la concepció sobre temes claus com el paper de la dona, o el matrimoni que tenen les famílies o la comunitat més propera està molt allunyada del que té la nostra societat i, molt sovint, aquest conflicte de visions acaba suposant un trencament amb la comunitat més pròxima i, com a conseqüència, les acaba abocant a una manca d'acompanyament, i és en aquest punt on cal donar eines a les noies, sobretot mitjançant l'educació, per augmentar la seva autonomia personal i garantir la seva llibertat de decisió. 

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS