El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

26/09/2006

V Conferència Nacional del PSC

El proper cap de setmana, 30 de setembre i 1 d’octubre, se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, la cinquena Conferència Nacional del PSC. Enguany, l’objectiu principal de la Conferència és tancar el programa dels socialistes per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel dia 1 de novembre.

La Ponència Marc segueix la següent estructura:

Ponència 1. Unes institucions fortes al servei dels ciutadans.
1. El nou Estatut d’Autonomia: un èxit per a Catalunya
2. Una bona administració pública, la millor eina per a la governança
3. Un govern més responsable davant dels ciutadans
4. Mitjans de comunicació: pluralitat i servei públic
5. Una organització territorial més eficient i funcional
6. Ara és l’hora dels governs locals
7. El dret a la seguretat
8. La justícia: eficiència, transparència i proximitat
9. La immigració: un repte i una oportunitat
10. Una nova política lingüística per a uns escenaris nous
11. Catalunya a la Unió Europea i al món
12. Catalunya per la pau, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament

Ponència 2. Més polítiques socials: més llibertat i més igualtat d’oportunitats
1. Educació, educació... i més educació
2. La salut, un valor social
3. Els serveis socials: un dret
4. L’atenció a la dependència: una garantia
5. Un país ple d’opcions per als joves
6. Drets de les dones i igualtat d’oportunitats
7. Conciliació i nous usos del temps: el temps com un dret de ciutadania
8. El respecte a la convivència: per una Catalunya plural i integrada
9. La cultura com a dret
10. Llibertat d’orientació sexual
11. El compromís socialista amb l’esport català
12. La política penitenciària i de justícia juvenil com a política social

Ponència 3. Les infrastructures que Catalunya necessita
1. Mobilitat: més accessibilitat amb menys impactes
2. Els aeroports, el territori i l’estratègia econòmica
3. Els ports i l’estratègia econòmica
4. Competències en la gestió del litoral
5. Logística i transport de mercaderies
6. Transport de mercaderies
7. Transport de viatgers
8. Més recursos econòmics per infrastructures
9. Desplegament del Pla d’Infrastructures del Transport. Xarxa ferroviària i xarxa viària
10. Impuls del sector econòmic d’infrastructures català
11. Urbanisme
12. Planejament territorial
13. Barris
14. Paisatge
15. Informació geogràfica
16. Prevenció de riscos geològics
17. Política de sol
18. Suport als ajuntaments i formació dels ciutadans
19. Més vertebració territorial pel món rural i més cohesió social
20. Una economia energèticament sostenible
21. Aigua
22. Tecnologies de la informació i comunicació
23. Espais naturals
24. Residus

Ponència 4. Una economia competitiva socialment cohesionada
1. Una economia basada en el coneixement: innovació, creativitat i capacitat emprenedora
2. Una economia fortament internacionalitzada
3. La transformació dels sectors econòmics
4. El finançament que Catalunya necessita
5. Ocupació i treball


Cliqueu aquí per accedir a la ponència marc de la V Conferència Nacional

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS